sv. 24b | [ZPRÁVY] [1900]

texty: Pro připuštění žen k studiu práv | Jak zařizovati letní byty | Ženy na švýcarských univerzitách | Mají-li být ženy přijímány do lékařských spolků? | Nový kult | Le moniteur des nationalités | Ruská výstava | Drobná práce literární | Německý starokatolicismus
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 9, 20. 6. 1900, s. 717–719. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.