sv. 24b | Hmotné požadavky [1900]

  • Učitel a škola ve službách lidu. Snahy a nároky českého učitelstva. Karlín, Ústřední spolek jednot učitelských v Království českém 1900, s. 93. – Přetištěno: Masarykův sborník, 1, 1924–1925, č. 4, 20. 11. 1925, s. 335 (2. vyd. Praha, Čin 1934, s. 366).