sv. 24b | [ZPRÁVY] [1900]

texty: Akademickou slavnost Husovu
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 10, 20. 7. 1900, s. 797. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.