sv. 24b | Rukověť sociologie [1900]

  • Naše doba, 8, 1900–1901, č. 1, 20. 10. 1900, s. 1–12; č. 2, 20. 11. 1900, s. 98–105; č. 3, 20. 12. 1900, s. 173–181; (od oddílu 29 s nadpisem Podstata a metoda sociologie:) č. 9, 20. 6. 1901, s. 662–667; č. 10, 20. 7. 1901, s. 735–741; č. 11, 20. 8. 1901, s. 822–828; č. 12, 20. 9. 1901, s. 904–910. – Ponecháváme ojedinělé nadpisy (První oddíl; metodologický. I. Podstata a metoda sociologie), i když nenásledovaly odpovídajícím způsobem další. – Překlad druhé části: Essence and Method of Sociology. Přel. George Koeser. In Thomas G. Masaryk: Constructive sociological Theory. Ed. Alan Woolfolk a Jonathan B. Imber. New Brunswick – London, Transaction Publishers 1994, s. 97–126.