sv. 24b | Zpráva o revizi polenského procesu [1900]

  • Bericht über die Revision des Polnaer Processes. Die Zeit (Wien), sv. 25, 1900, č.319, 10. 11., s. 83–84. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Publikujeme české znění z větší části konfiskovaného textu, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).