sv. 24b | [ROZHLEDY UMĚLECKÉ] [1900]

texty: Třetí výstava Mánesova – Náš umělecký „svět“. Studentstvo vysokoškolské si výstavy téměř ani nevšimlo; zato dělnictvo – Mánesův list k ěeské veřejnosti, jeho ěinnost a jeho publikace
  • Naše doba, 8, 1900–1901, č. 2, 20. 11. 1900, s. 145–152. Rubrika: Rozhledy umělecké. Podepsáno Fra Tito.