sv. 19 | Jak zvelebovat naši literaturu naukovou? [1887]

  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č.10, s. 346–347, 15. července 1887. Podepsán T. G. Masaryk.