sv. 24b | Polenská vražda. Interview s profesorem dr. Masarykem. (Od našeho dopisovatele) [26. 11. 1900]

  • The Polna Murder. An Interview with Professor Dr. Masaryk. (From our Correspondent). The Jewish Chronicle (London), č. 1652 (New Series), 30. 11. 1900, s. 11. – Publikujeme české znění, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).