sv. 24b | Polenská vražda. Interview s profesorem Masarykem. (Od dopisovatele) [1900]

  • The Polna Murder. Interview with Professor Masaryk. (By a Correspondent). The Jewish Chronicle (London), č. 1674 (New Series), 3. 5. 1901, s. 13. – Strojopis českého znění je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze):