sv. 24b | [ROZHLEDY POLITICKÉ] [1900]

texty: Rozháranost a nejednota ve straně mladočeské – Bezzásadnost ve straně státoprávní – Pokus o založení agrární strany na Moravě – Mladá Morava rediviva? – Zisk Němců a vlády z politického úpadku a rozháranosti u Čechů – České sněmování – Sejití Říšské rady, jazykové předlohy dr. Koerbera a mladočeská obstrukce – Národnostní spory zbahňují politické snažení v celé Říši – Postupující rozklad Rakouska – Umělé pěstění dynastického cítění – Cesta do Berlína
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 8, 20. 5. 1900, s. 602–607. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno -G. G.-