sv. 24b | [ROZHLEDY POLITICKÉ] [1900]

texty: Proti jazykovým předlohám Koerberovým vyslovily se veškeré strany politické – ale neshoda trvá o prostředcích odporu – Taktika obstrukční je pochybená – Sami mladočeši v obstrukci nevěří – Jinak by nemohli stále vyjednávati o upuštění od obstrukčního postupu – Stlačení českých požadavků z 24 na jediné – Nedůstojné a nevýsledné dovolávání se pomoci shora – Klidný průběh delegací – Násilný východ ze slepé obstrukční uličky – Pokusy o ozdravění ústavního života v Rakousku – Vládní fretování - Finanční nesnáze Říše – Odpor proti jazykovým návrhům v národě je stejně povrchní jako mezi poslanci – Němci podávají nám příklad promyšlené drobné politické práce – Prvé kroky České strany lidové – Hospodská politika obecní – Význam vídeňských voleb – Uhry: reforma správy – dovršení prvé části zákonodárné práce v oboru trestním – hospodářský podklad uherské politiky bosenské – Za podobně plánovité činnosti jsou úspěchy Uher nutny; ujednání kvótové deputace – Slovenský a nemaďarský tisk v Uhrách
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 9, 20. 6. 1900, s. 679–686. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno -G. G.-