sv. 24b | [ROZHLEDY POLITICKÉ] [1900]

texty: Dozvuky obstrukční noci – Vláda musila poučiti parlamentního předsedu o samostatnosti jeho funkce – O úmyslech vlády – Bezmocnost parlamentních stran – Veřejné mínění jedinou zbraní stran – Mladočeši a oktrojírka jazyková – Značné umírnění v českém poslaneckém táboře – Křísení pravice – Námluvy domácích klerikálů – Boj o školu na obzoru – Pamětní spis mladočechů – V „době táborů“ – Vůdcové političtí ponechávají pole okresním politikům – Tábory namísto římských „circenses“ – Bezmyšlenkovitý radikalismus – Žně klerikálů – Furor státoprávní – Hříchy páchané na dělnické politické organizaci – Negace – v politice sociální demokracie – Práce Němců není jednostranně zevní jako Čechů – Německé sjezdy – Studentstvo německé ve vleku nacionálním – Další kroky o změnu rozhraničovacího plánu ve prospěch Němců – Německé strany a § 14. – Sociální demokracie jediná hájí rozřešení krize způsobem lidovým – Rozpočet 1900-II. pomocí § 14. – Politika a divadlo – Obezřetnost uherského sněmu – Maďaři se chtějí učiti němčině – Louskáček pro vojenskou správu – Sňatek následníka trůnu – Státovědecký fetišismus a lyrismus
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 10, 20. 7. 1900, s. 766–772. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno -G. G.-