sv. 24b | [ROZHLEDY POLITICKÉ] [1900]

texty: Radikálně pokrokový utrakvismus – Česká politika v Paříži a v Moskvě - Úpadek absolutismu – Smutné jeho zjevy: placený člověk – předsedou parlamentní většiny – Rozhodnutí rakouské krize – Přátelé převratu – Uhry se smiřují s absolutismem Rakouska – Gautsch redivivus – Návrhy na ozdravění parlamentu: kompromisní zákony – Dvojí proud v Českém klubu poslaneckém – Sjezd důvěrníků a mandátová politika – Mladočeši počítají s dělností Říšské rady – Proto snaží se o znovuzřízení pravice – Naprostý ústup mladočechů v politice jazykové – Lidu znechucuje se mladočeská politika – Prvé výsledky České strany lidové – Němcům rostou rohy – Los von Rom – Práce na Slovensku – V čem je síla sedmihradských Němců
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 11, 20. 8. 1900, s. 832–839. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno -G. G.-