sv. 24b | [ROZHLEDY POLITICKÉ] [1900]

texty: Rozpuštění Říšské rady je pouze prvým krokem k ozdravení Říše – Volební naděje – Mladočeši ve vleku radikálů – Táborová svornost a pojišťování mandátů – Volební kartel – Volební hesla – Starost o haličské volby – Vláda je poslední volební nadějí liberálních Němců – Rozpouštěcí politika – Svolání zemských sněmů – Slovanské souručenství – Spory česko-polské – Postup klerikalismu v Čechách, v Chorvatsku a v Uhrách – Věci bosenské
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 12, 20. 9. 1900, s. 907–911. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno -Gg.-