sv. 24b | [ROZHLEDY POLITICKÉ] [1900]

texty: O práva bezprávných – Jak mladočešství upravilo půdu klerikalismu - Volby jsou alfa a omega české politiky – Mladočeši dle dr. Herolda nepotřebují programu – Lucida intervalla Národních listů – Národní listy proti mladočeským poslancům – Národní politika je jediným deníkem mladočeské delegace – Staročeši nedovedou se emancipovati z vleku mladočeského – Mladočeští poslanci proti obstrukci – Zmatek nad zmatek panuje v české politice – Rozklad strany národní sociální – Volby pražské – Vláda a rakouští průmyslníci – Účinek politický hospodářského neúspěchu v otázce bosenských drah
  • Naše doba, 8, 1900–1901, č. 2, 20. 11. 1900, s. 124–128. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno -Gg.-