sv. 24b | [ROZHLEDY POLITICKÉ] [1900]

texty: Smutné zjevy volební – Neúčast občanstva – Odpuzování dělnictva - Hledá se svornost. Nálezce prosí o navrácení strana mladočeská – Ubohé kandidatury – Konzervatismus politických útvarů zachraňuje ještě stranu svobodomyslnou – Budou-li mladočeši obstruovat, bude to proti jejich vůli – Radikálové mají býti nástrojem vlády – Politická práce České strany lidové – Český sněm – Přirážka k dani z lihu – Politika ovládá všechno konání, třeba bylo svou podstatou politice sebevzdálenější – Ze Slezska: Volby
  • Naše doba, 8, 1900–1901, č. 3, 20. 12. 1900, s. 204–209. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno Gg.