sv. 24b | Náš pan Fixl [1911]

  • Besedy Času, 16, 1911, č. 8, 24. 2., s. 59–60. Podepsáno T. G. – Přetištěno (spolu s povídkou Psychologie na ulici) v knize vydané v březnu 1930 k osmdesátinám T. G. Masaryka: Dvě povídky. Praha, Milena Herbenová (Edice Réva, sv. 2) 1930, s. 15–20. – Německy: Unser Herr Fixl. Prager Tagblatt, 46, 1921, č. 79, 6. 4., s. 3. Překlad E. K. (asi E. E. Kisch). Podepsáno Thomas G. Masaryk. – Tiskneme v tomto svazku Spisů (vzhledem k tématu autorova ohlédnutí) podle znění v Besedách Času