sv. 29 | Řeč k rakousko-uherským vyrovnávacím předlohám [30. 10. 1907]

Masarykův projev na říšské radě