sv. 29 | Řeč za svobodu vědy a vysokého školství a proti klerikalismu [3. 12. 1907]

Masarykův projev na říšské radě