sv. 29 | Řeč o antisemitismu a proti klerikalismu, rezoluce za svobodu vědy a vysokého školství [5. 12. 1907]

Masarykův projev na říšské radě