sv. 29 | Řeč o parlamentarismu a živnostenstvu v Rakousku [9. 4. 1908]

Masarykův projev na říšské radě