sv. 29 | Řeč o státoprávní otázce v Rakousko-Uhersku po anexi Bosny a Hercegoviny [17. 12. 1908]

Masarykův projev na říšské radě