sv. 29 | Řeč o otázce úředního jazyka a krajské správy v Čechách [4. 2. 1909]

Masarykův projev na říšské radě