sv. 29 | Procedurální dotaz ve věci interpelace z 24. dubna 1912 [17. 5. 1912]

Masarykův projev na říšské radě