sv. 29 | Procedurální návrh za dodržování jednacího řádu [16. 7. 1907]

Masarykův projev na říšské radě