sv. 29 | Interpelace min. spravedlnosti ve věci konfiskace Kalendáře [1. 12. 1909]

Masarykův projev na říšské radě