sv. 19 | Kdo je vůdcem národa? [1887]

  • Čas, 2, 1887–1888, č. 1, s. 4–6, 20. prosince 1887. Nepodepsáno.