sv. 19 | O realismu u nás [1887]

  • Čas, 2, 1887–1888, č. 1, s. 6–9, 20. prosince 1887; č. 2, s. 23–27, 5. ledna 1888; č. 3, s. 37–44, 20. ledna 1888. Podepsáno F; č. 4, s. 55–59, 5. února 1888; č. 5, s. 67–70, 20. února 1888. Nepodepsáno. O této stati píše Jan Herben v článku Masaryk – umělecký zjev (in Skicář k Masarykovu životopisu, 1930, s. 147): „Tato práce není však výhradně prací Masarykovou. Psal jsem ji celou já, avšak z Masarykova popudu a podle jeho kritických poznámek, které mi k této sérii článků napsal. Držel jsem se ovšem této předlohy přesně a namnoze užil i Masa­rykových obratů a charakteristik, jak je snadno uhodnout podle Masarykova slohu.“