sv. 29 | Řeči o podílu min. zahraničí na Friedjungově aféře [11. 11. 1910]

Masarykův projev v delegaci říšské rady