sv. 29 | Řeč o správě Bosny a Hercegoviny a rezoluce za obligatorní vyvažování kmetů [12. 11. 1910]

Masarykův projev v delegaci říšské rady