sv. 29 | Řeči o Vasićově procesu a zahraniční politice [29. 12. 1910]

Masarykův projev v delegaci říšské rady