sv. 29 | Řeč o zbrojní a zahraniční politice a Trojspolku [22. 2. 1911]

Masarykův projev v delegaci říšské rady