sv. 29 | Řeč o vyjádření důvěry min. Aehrenthalovi [24. 2. 1911]

Masarykův projev v delegaci říšské rady