sv. 29 | Věcné poznámky k hlasování proti rozpočtovému provizoriu [29. 12. 1911]

Masarykův projev v delegaci říšské rady