sv. 29 | Řeč o rak.-uh. politice a rezoluce za povýšení vojenských lékařů a úředníků [2. 5. 1912]

Masarykův projev v delegaci říšské rady