sv. 29 | Řeč o balkánské politice a správě Bosny a Hercegoviny a věcná oprava [20. 11. 1912]

Masarykův projev v delegaci říšské rady