sv. 29 | Řeč poslance T. G. Masaryka v debatě o zatímním rozpočtu dne 20. července 1907… [20. 7. 1907]

Dobová edice Masarykových parlamentních projevů