sv. 29 | Za svobodu svědomí a učení… [3., 4. a 5. prosince 1907]

Dobová edice Masarykových parlamentních projevů
  • Za svobodu svědomí a učení. Řeči prof. T. G. Masaryka a prof. Fr. Drtiny proslovené v poslanecké sněmovně říšské rady ve Vídni 3., 4. a 5. prosince 1907 proti útoku klerikálů na svobodu universit. V Praze 1908.