sv. 29 | Řeči k průběhu voleb do delegačních výborů [25. 5. 1893]

Doplněný text k 21 sv. Spisů TGM – Parlamentní projevy 1891–1893