sv. 19 | Dr. Jindřich Záhoř, Zpráva o zdravotních poměrech král, hlavního města Prahy za 1884 a 1885 [1888]

  • Athenaeum, 5, 1887–1888, č. 6, s. 163–167, 15. března 1888. Rubrika: Hygiena. Podepsáno T. G. M.