sv. 19 | Slovanská západní otázka [1888]

  • Čas, 2, 1887–1888, č. 11, s. 167–168, 20. května 1888; č. 12, s. 183–188, 5. června 1888. Nepodepsáno.