sv. 19 | Směs [1888]

  • Čas, 2, 1887–1888, č. 15, s. 237–238, 20. července 1888. Nepodepsáno.