sv. 19 | Slovanská západní otázka [1888]

  • Čas, 2, 1887–1888, č. 18, s. 277–280, 5. září 1888; č. 19, s. 290–295, 20. září 1888. Nepodepsáno.