sv. 19 | Slovanská západní otázka. (Poznámky ke druhé úvaze V. I. Lamanského.) [1888]

  • Čas, 2, 1887–1888, č. 21, s. 321–326, 20. října 1888. Nepodepsáno.