sv. 19 | Jana Amose Komenského sebrané spisy vychovatelské: Brána řečí otevřená; M. Montaigneovy zásady vychovatelské; E. Feuchsterslebenova Diaetetika duše [1888]

  • Athenaeum, 5, 1887–1888, č. 10, s. 295–296, 15. července 1888. Rubrika: Pedagogika. Podepsáno M.