sv. 27 | Zjednodušení politických stran [1907]

  • Čas, 21, 1907, č. 64, s. 4–5, 5. 3.; č. 65, s. 2–4, 6. 3. Nepodepsáno.