sv. 27 | Reorganizce [1907]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 14, 1906/1907, č. 6, s. 401–403, 20. 3. 1907. Nepodepsáno.