sv. 27 | Vnitřní soustředění sil [1907]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 14, 1906/1907, č. 7, s. 481–482, 20. 4. 1907. Podepsáno S.