sv. 27 | První volby na základě všeobecného práva hlasovacího [1907]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 14, 1906/1907, č. 8, s. 561–563, 20. 5. 1907. Nepodepsáno.