sv. 27 | Řeč profesora Masaryka [1907]

  • Hlas lidu slezského. List českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické, 1, 1907, č. 14, s. 4, 26. 7. Nepodepsáno.